TUIL har en stor administrasjon som legger til rette for tilbudet i klubben, men som de fleste idrettslag er vi avhengige av frivillig innsats. Vi har en rekke utvalg og komiter som behandler saker og gir sin instilling til adminsitrasjonen og sørger for at vi holder høy kvalitet i alt vi gjør.

Styret i TUIL Fotball velges ved hvert årsmøte som normalt holdes i begynnelsen av mars.

Du finner informasjon om styre-, utvalgs- og komité- medlemmer på TUIL på tuilfotball.no

Styret: https://www.tuilfotball.no/om-klubben/styret-i-tuil-fotball

Utvalg og Komitéer: https://www.tuilfotball.no/om-klubben/utvalg-og-komiteer

Mandatene til de forskjellige utvalgene finner du under

Sportslig utvalg - mandat

Yngres Utvalg - mandat

Hederstegnskomite - mandat

Dugnadsutvalget - mandat

Valgkomite - instruks